09/01/2024

Sophia de Mello Breyner Andresen AN das Terras d’Moga

Sophia de Mello Breyner Andresen AN das Terras d’Moga

dob: 15/04/2020
S: Elvis Presley W. das Terras d’Moga (Don Vito Z Grodu Hrabiego Malmesbury x Carmella Norma Jean Z Grodu Hrabiego Malmesbury)
D: Bessie Smith K. das Terras d’Moga (Chablais Quebec x Daya At Terras d’Moga)
Test di salute:

HD: B/B (105° Angolo di Norberg)

ED: 0/1