Sophia de Mello Breyner Andresen AN das Terras d’Moga

S: Elvis Presley W. das Terras d’Moga (Don Vito Z Grodu Hrabiego Malmesbury x Carmella Norma Jean Z Grodu Hrabiego Malmesbury)

D: Bessie Smith K. das Terras d’Moga (Chablais Quebec x Daya At Terras d’Moga)